همکاری جهت تامین یا تولید قطعات خودرو

همکاری جهت تامین یا تولید قطعات خودرو

همکاری با ما

لطفا تصویر گواهینامه را در قالب فرمتهای pdf, doc ,jpg و png ارسال نمایید و در صورتی که تعداد تصاویر بیش از یکی میباشد، آنها دز دز قالب فایل فشرده (zip) ارسال نمایید.

*نام شركت:
*نام و نام خانوادگی مديرعامل:
*زمينه فعاليت:
*سابقه فعاليت شركت:
*شهر محل فعاليت:
*نشانی:
*تلفن تماس:
*پست الکترونیک:
*سابقه همکاری با شرکت های
خارجی قطعه ساز
*سابقه همکاری با خودروسازان
یا قطعه سازان داخلی
*گواهینامه های اخذ شده
در حوزه مدیریت کیفیت:
*تصویر گواهینامه مدیریت کیفیت:
توضیحات:
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید:

لطفا تصویر گواهینامه را در قالب فرمتهای pdf, doc ,jpg و png ارسال نمایید و در صورتی که تعداد تصاویر بیش از یکی میباشد، آنها دز دز قالب فایل فشرده (zip) ارسال نمایید.