اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

اطلاعيه شماره (2) مشاركت كنندگان نمايشگاه قطعات خودرو اصفهان

 مشاركت كنندگان "سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قطعات خودرو اصفهان" مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد نمايشگاه  به پروفايل خود در سايت نمايشگاه ها و همايش ها مراجعه نمايند.
تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸