تامين قطعات خودرو

 

ماموریت اصلی ساپکو در حوزه تامین ، تامين قطعات و مجموعه هاي خودرو  براي گروه صنعتي ايران ‌خودرو و بازارهاي هدف داخلي و خارجي، از طريق عقد قرارداد خرید قطعات و مديريت موثر فرايند تامين و شناسايي و ارتقاء مزيتهاي رقابتي شبكه تامين تا سطوح جهاني، می باشد.

 

تامین ساپكو به‌منظور حصول اطمینان از عملكرد مطلوب و پايدار در مديريت زنجيره تامين، اقدام به شناسايي سازندگان جديد نموده و پس از ارزیابی، سازندگان واجد شرايط برای انعقاد قرارداد خريد را انتخاب می نماید.

 

این حوزه با همكاري حوزه  اقتصادی ساپکو و در راستای کنترل هزینه تمام شده و تعيين سبد قيمت خودروها ، آنالیز قيمت قطعات را تعیین و بر اساس آن اقدام به عقد قرارداد می نماید.

انعقاد قراردادها ی به موقع و به میزان نیاز بر اساس اعلام نياز حوزه برنامه ریزی، نیز یکی دیگر از اقدامات حوزه تامین برای دستیابی به تامین پایدار در زنجیره تامین می باشد.

 

در راستای ساخت داخل نمودن قطعات و فعال نمودن منابع جديد پس از انجام مطالعات امكان سنجي برای تعمیق خودکفایی با مشارکت حوزه  طراحی مهندسی و خودکفایی ساپکو، افزايش ظرفيت تامین و ورود سازندگان جديد به شبكه تامين، قراردادهای تضمین خرید نیز منعقد می گردد.

با هدف کسب حداکثر رضایت مشتریان، تاييديه نهايي قطعه با نظارت و مميزي فرآيند توليد يكروز خط صورت می پذیرد که این امر نیز با همکاری حوزه کیفیت ساپکو انجام می شود.

 

همچنین با هدف تامين به موقع و با كيفيت قطعات مورد نیاز كليه مشتريان (نظير ايران‌خودرو ، ايساكو و مشتريان صادراتي) و بررسي و رفع مشكلات كيفي قطعات و عدم انطباقهاي اعلام شده از سوي مشتري پيگيري مستمر و هدفمند توسط حوزه تامین ساپکو در دستور کار می باشد.