شرکت آزمایش وتحقیقات قطعات ومجموعه های خودرو (ایتراک)

شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) براساس تفکر راهبردی ستاد سیاست گذاری صنعت خودرو ، درسال1376با مشارکت 78 شرکت طراحی مهندسی و سازنده قطعات و مجموعه های خودرو ، به عنوان نخستین مرکز ملی جامع و معتبر آزمایشگاهی درصنعت خودرو ، فعالیت خود را آغاز و اکنون با 18 آزمایشگاه فعال و بیش از 1000 عنوان آزمون ، به خدمت رسانی مشغول است.


رسالت ایتراک عبارت است از:


- گسترش توانایی انجام آزمون های مورد نیاز صنایع داخلی ، بویژه صنعت خودروکشور براساس استانداردهای ملی و بین المللی
- شناسایی و ارزیابی امکانات آزمایشگاهی موجود درکشور به منظور رفع نیاز صنعت خودرو در راستای کمک به بهبودکیفیت تولیدات داخلی و تسهیل صادرات
- پرورش و توسعه منابع انسانی به عنوان محور اصلی افزایش بهره¬وری

- توسعه نظام مدیریت کیفیت در جهت تامین رضایت مشتریان و کسب اعتبار بین المللی
- همکاری و مشارکت در اجرای "پروژه های تحقیقاتی بر اساس نیاز مشتریان"

 

فهرست آزمایشگاههای ایتراک :

آزمایشگاه ارتعاش و خستگی آزمایشگاه سوخت رسانی و سیالات
آزمایشگاه CNG آزمایشگاه ویبرو آکوستیک
آزمایشگاه مکانیزمها آزمایشگاه EMC
آزمایشگاه مکانیک پایه آزمایشگاه نورسنجی
آزمایشگاه شرایط محیطی آزمایشگاه صحه گذاری
آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه خودرو و همولوگیشن
آزمایشگاه پلیمر و نساجی زمایشگاه مهندسی موتور و قوای محرکه
آزمایشگاه متالورژی آزمایشگاه برق و الکترونیک
آزمایشگاه رنگ و فرآورده های نفتی آزمایشگاه کالیبراسیون و اندازه گیری
 
 

 

سایت شرکت ایتراک: www.itrac.com