خدمات صادرات

حوزه صادرات ساپکو با سابقه 20 ساله در خصوص انجام فعالیت های صادراتی در بازارهای مختلف ، در راستای هدف متعالی ارتقاء و بهبود توانمندیهای زنجیره تامین سازندگان بویژه در زمینه توسعه صادرات که مورد تاکید مقامات ارشد کشوری و گروه صنعتی ایران خودرو می باشد ، آماده ارائه خدمات زیر به سازندگان محترم می باشد :

 • مشاوره و مساعدت سازندگان محترم درخصوص تهیه زیرساخت های صادراتی و اصلاح فرآیند های مرتبط
 • آموزش سازندگان درخصوص مباحث بازرگاني مرتبط با توسعه صادرات
 • آمادگی بررسي وشناسايي مزيتهاي صادراتي سازندگان و جهت گيريهاي متناظر از طریق بازاریابی مستقیم و انجام صادرات برای قطعات مازاد سازندگان
 • انجام مطالعات ميداني با حضور در بازارهاي هدف و يا ساير مراجع اطلاعاتي
 • جمع آوري و پايش اطلاعات صادراتي سازندگان از طريق سيستم هاي مکانيزه و تسهيل شده
 • راهبري تراکنشهاي بين المللي ارزي سازندگان از طريق دفاتر ساپکو و ایران خودرو در خارج از کشور بمنظور كاهش ريسكهای مالی سازندگان
 • حضور در نمایشگاه های بین المللی و  همايشهاي هيئت هاي تجاري خارجي و انجام مذاکرات چندجانبه بهمراه زنجيره تامين
 • مساعدت در تهیه فرمت قرارداد های بین المللی و مباحث حقوقی
 •  تشکیل خوشه های صادراتی در قالب شریک تجاری با سازندگانی که تمایل به ایجاد فعالیت های صادراتی کنسرسیومی دارند
 • ارائه خدمات مهندسی بسته بندی صادراتی برای سازندگان
 • مساعدت در تهیه قیمت های ارزی و صادراتی از طریق مهندسی قیمت
 • تکمیل سبد صادراتی سازندگانی که در حال حاضر دارای صادرات تک محصول یا محدود می باشند.

حوزه های  انجام فعالیت های صادراتی  :

 •  قطعات OE
 •  قطعات AFTER MARKET
 • قطعات صنعتی غیر ایران خودرویی و غیر خودرویی
 • مواد اولیه شیمیایی ، پلیمری و پلاستیکی ، روغن ها ، رنگ ها و رزین ها                        

 

   سایت صادرات شرکت ساپکو: Export.sapco.com