اعضای هیات مدیره ساپکو

سهراب برفروشان

سهراب برفروشان، رئیس هیات مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سال فعالیت از: 1401/01/09
عادل پیرمحمدی

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی مکانیک
سال فعالیت از: 1398/07/16
مهدی آه نکی

مهدی آه نکی، عضو موظف هیئت مدیره

تحصیلات: ليسانس‌ مهندسي مكانيك‌-حرارت‌وسيالات‌
سال فعالیت از: 1383/04/17
محسن رضائی منش

محسن رضائی منش، عضو غیرموظف نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سال فعالیت از: 1401/01/09
حسن صدری

حسن صدری، عضو غیرموظف هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
سال فعالیت از: 1401/01/09

مدیران ارشد در گذر زمان

1398 تا اکنون
مهندس عادل پیرمحمدی
مهندس عادل پیرمحمدی
1398 تا 1398
مهندس منصور منصوری بیرجندی
مهندس منصور منصوری بیرجندی
1392 تا 1398
دکتر حسین نجاری
دکتر حسین نجاری
1390 تا 1392
مهندس عادل پیرمحمدی
مهندس عادل پیرمحمدی
1388 تا 1390
محمد محمدی
محمد محمدی
1387 تا 1388
دکتر محمد فطانت حقیقی
دکتر محمد فطانت حقیقی
1384 تا 1387
مهندس مجتبی شیواپور
مهندس مجتبی شیواپور
1381 تا 1384
مهندس رمضانعلی پورمجیب
مهندس رمضانعلی پورمجیب
1379 تا 1381
مهندس علی اکبر طاهری
مهندس علی اکبر طاهری
1372 تا 1379
دكتر رضا ويسه
دكتر رضا ويسه