اطلاعیه * جهت اطلاع تامین کنندگان محترم از طرح تحول، برنامه ها و پروژه های کیفی ساپکو در سال 1401 *

اطلاعیه * جهت اطلاع تامین کنندگان محترم از طرح تحول، برنامه ها و پروژه های کیفی ساپکو در سال 1401 *
شنبه 24 اردیبهشت 1401

اطلاعیه * جهت اطلاع تامین کنندگان محترم از طرح تحول، برنامه ها و پروژه های کیفی ساپکو در سال 1401 *

جهت اطلاع کامل به فایلهای پیوست مراجعه فرمایید:

تصاویر

 اطلاعیه * جهت اطلاع تامین کنندگان محترم از طرح تحول، برنامه ها و پروژه های کیفی ساپکو در سال 1401 *

2

 اطلاعیه * جهت اطلاع تامین کنندگان محترم از طرح تحول، برنامه ها و پروژه های کیفی ساپکو در سال 1401 *

IKCO Quality Evolution Plan at 1401_1

 اطلاعیه * جهت اطلاع تامین کنندگان محترم از طرح تحول، برنامه ها و پروژه های کیفی ساپکو در سال 1401 *

Quality Improve Project of 59 Parts_1

 اطلاعیه * جهت اطلاع تامین کنندگان محترم از طرح تحول، برنامه ها و پروژه های کیفی ساپکو در سال 1401 *

SAPCO QC PLAN LIST 1401_1

نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: